Arta romantică

Thomas Cole | Călătoria vieții, 1842

Pin
Send
Share
Send
Send
Călătoria vieții - copilăria (Galeria Nationala de Arta)
Thomas Cole, renumita serie de patru părți, trasează călătoria unui erou arhetipal de-a lungul "Râul vieții. În mod sigur, asumându-și controlul asupra destinului și ignorând pericolele care îl așteaptă, voiajorul se străduiește cu îndrăzneală să ajungă la un castel aerios, emblematic al viselor de "Tineret și aspirațiile sale de glorie și faimă. Pe măsură ce călătorul își apropie obiectivul, fluxul din ce în ce mai turbulent se abate de la cursul său și îl conduce neîncetat către următoarea imagine a seriei, unde furia naturii, demonii răi și îndoiala de sine o vor amenința însăși existența sa. Doar rugăciunea, Cole sugerează, poate salva călătorul dintr-o soartă întunecată și tragică.
Călătoria vieții - copilărie, detalii (Galeria Nationala de Arta)
De la nevinovăția copilariei, până la izbucnirea suprasolicitării tinerești, prin încercările și necazurile de vârstă mijlocie, spre mântuirea triumfătoare a eroului, Voyage of Life pare a fi în mod intrinsec legată de doctrina creștină a morții și învierii. De asemenea, voiaagerul lui Cole poate fi citit ca o personificare a Americii, ea însăși într-o etapă de dezvoltare a adolescenților. Artistul ar fi putut să emită un avertisment atent la cei răpiți în căutarea febrilă a Destinului Manifestat: această extindere și industrializare neexploatată spre vest ar avea consecințe tragice atât pentru om, cât și pentru natură. | © Galeria Nationala de Arta
Voyage of Life - Tineret (Galeria Nationala de Arta) Voyage of Life - Tineret, detalii (Galeria Nationala de Arta) Călătoria vieții - bărbați (Galeria Nationala de Arta) Călătoria vieții - bărbați, detalii (Galeria Nationala de Arta)
"Sono di Tho-mas Cole este in-ti-la-lan Viag-gio della vita. [...] Rap-pre-sen-tano le quat-tro età dell'uomo: in-fan-zia, gio-vi-nezza, vi-ri-lità e vec-chiaia. În ogni qua-dro ou una fi gura în una barca che na-viga su un fiume, gui-data da un an-gelo. Nel primo c'è un bam-bino pic-colo e la barca spunta da un ca-verna buia, il grembo ma-terno. Înainte de a începe să se întâmple o dată în urmă cu o zi în urmă. L'Angelo è sulla barca, în piedi die-tro il bam-bino, este hanno tutti e datorat le brac-cia tese verso il mondo a cui vanno in-con-tro. În Gio-vi-nezza è mez-zo-giorno e la barca și è ad-den-tratata nella bella valle. Il bam-bino și è tra-sfor-mato în un ra-gazzo în piedi, le brac-cia tese verso il fu-turo. L'angela è sulla riva e gli in-dica la strada vin un vi-gile. Le nu-vole hanno la forma de un ca-stello fan-ta-stico, cir-con-dato dal cielo az-zurro. În Vi-ri-lità le ac-que del fiume sono fu-riose, il pae-sag-gio è arido, tutto rocce; il cielo al tra-monto è pieno di nu-vole tem-po-ra-le-sche. În cazul în care vă aflați într-un loc unde vă aflați într-o pensiune sau într-o zonă mai mică, încercați un bărbat care operează în barcă. L'angelo è lon-tano, da un'apertura fra le nu-vole garda la barca che in avanti. Fa ve-nire i bri-vidi. Nell'ultimo qua-dro la barca en-tra dal lato op-po-sto alla tela. Diferențială a chestionarelor pe tema cielo-tutto scuro, c'è solo un fa-scio di raggi di luce qui tra tra i nu-vo-losi. De asemenea, în această situație se află un tempo. Fumatul sta pe calmo sfo-ciare într-o mare mare scuro. Nella barca è se-duto un vec-chio e l angelo de pro-prio so-pra di, in-di-cando il mare e il cielo bui. În lon-ta-nanza c'è un al-tro-gelo che garda giù dalle nu-vole. Cu toate acestea, în cazul în care nu există o soluție pentru a se ocupa de situația în care se află în prima jumătate a anului, -rosa oscurità". | Pe-ter Ca-me-ron, Un giorno que-sto do-lore ti sarà utile, traduzione di Giu-sep-pina Orto neto, Adel-phi Edi-zioni, Mi-lano 2007, 119-121.
Voyage of Life - Bătrânețe (Galeria Nationala de Arta) Călătoria vieții - vârstă, detalii (Galeria Nationala de Arta)

Priveste filmarea: Locomotiva - Andre Roussin (Iunie 2021).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send